Cristin-resultat-ID: 1172688
Sist endret: 13. november 2014, 15:13
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2014

Inkludering av elever med funskjonshemming

Bidragsytere:
 • Carl Christian Bachke og
 • Stian Reinertsen

Om resultatet

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår: 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inkludering av elever med funskjonshemming

Sammendrag

Et litteraturstudium fra Universitetet i Agder tydeliggjør at vellykket inkludering av elever med funskjonshemming avhenger av en rekke faktorer, og stiller krav til ulike perspektiver på prosessen. I artikkelen “Inclusion of pupils with disabilities: Research perspectivs and promising factors. A literature review”, skriver Carl Christian Bachke (UiA) om hvordan elever med funksjonshemning inkluderes i skolen. Inkludering er, i følge artikkelen, et trendy verdiideologisk begrep med fagpolitisk appell. I norsk skole kom det på agendaen på 1990-tallet, som følge av begrepets innflytelse ellers i samfunnet, knyttet til demokrati-, deltakelses-, mangfolds- og likhetsidealer.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Carl Christian Bachke

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder

Stian Reinertsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2