Cristin-resultat-ID: 1187042
Sist endret: 24. juni 2015, 14:27
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :

Bidragsytere:
 • Ida Holth Mathiesen
 • Siri Mordal og
 • Trond Hallgeir Buland

Tidsskrift

Sosiologi i dag
ISSN 0332-6330
e-ISSN 1893-4617
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Trykket: 2014
Volum: 44
Hefte: 4
Sider: 57 - 78

Importkilder

Norart-ID: 1500571123

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :

Sammendrag

Tema for denne artikkelen er rådgiverrollen i videregående skole. I lovgivning og retningslinjer for rådgivning forstås rådgivernes primære oppgave som det å hjelpe elever til å gjøre gode valg og gi dem valgkompetanse. Til grunn for denne forståelsen ligger antagelser om at både elever og rådgivere er løsrevet fra strukturer og lokale institusjoner. Vår analyse har som utgangspunkt at skolens rådgivere utøver sin rolle på skoler der ulike aktørers forventninger til rådgivningen utgjør kontekstuelle rammer for rådgivningen. I artikkelen undersøker vi hvordan slike kontekstuelle rammer i og rundt den enkelte skole påvirker rådgiveres praksis. Inspirert av Lipskys (2010) teori om bakkebyråkrater, argumenterer vi for at rådgivere operasjonaliserer målsetningene for rådgivningen på bakgrunn av de forventningene de møter i og rundt skolen. Hva som er i fokus for rådgivningen varierer derfor avhengig av hvilke interesser rådgivningen skal ivareta. Rådgivere opplever imidlertid i liten grad at ulike forventninger til rådgivningen kommer i konflikt. De unngår opplevelser av konflikt og krysspress fordi de deler den virkelighetsforståelsen som er rådende ved den enkelte skole. Artikkelen er basert på en casestudie av ni videregående skoler.

Bidragsytere

Ida Holth Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Siri Mordal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Trond Hallgeir Buland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3