Cristin-resultat-ID: 1191363
Sist endret: 8. januar 2015 11:39
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2014

Hvorfor stiger ikke havet like mye over alt?

Bidragsytere:
  • Petra Langebroek

Tidsskrift

2grader C
ISSN 1893-7829

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2014
Trykket: 2014
Sider: 28 - 29

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvorfor stiger ikke havet like mye over alt?

Bidragsytere

Petra Langebroek

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1