Cristin-resultat-ID: 1224138
Sist endret: 19. desember 2017, 09:40
Resultat
Faglig kapittel
2014

Risikoanalyse av AMS knyttet til informasjonssikkerhet og personvern

Bidragsytere:
 • Inger Anne Tøndel
 • Maria Bartnes Line
 • Gorm Idar Johansen og
 • Martin Gilje Jaatun

Bok

NEF Teknisk møte 2014 Strømmen skal fram
ISBN:
 • 978-82-594-3646-7

Utgiver

Fagtrykk AS

Om resultatet

Faglig kapittel
Publiseringsår: 2014
Sider: 315 - 323
ISBN:
 • 978-82-594-3646-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikoanalyse av AMS knyttet til informasjonssikkerhet og personvern

Sammendrag

Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn før. Bransjen er vant til å gjøre risikoanalyser, men mange opplever det likevel som utfordrende å få oversikt over risiko knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. I DeVID-prosjektet har det blitt utviklet støttemateriale for denne typen risikoanalyser av AMS. Vi har evaluert støttematerialet ved å sammenligne risikoanalyser som har blitt utført med og uten bruk av dette. Denne rapporten presenterer resultater fra dette arbeidet.

Bidragsytere

Inger Anne Tøndel

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Maria Bartnes

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Maria Bartnes Line
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Gorm Idar Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mathematics and Cybernetics ved SINTEF AS
Aktiv cristin-person

Martin Gilje Jaatun

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS
1 - 4 av 4

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

NEF Teknisk møte 2014 Strømmen skal fram.

NEF Teknisk møte 2014, Sintef Energi AS. 2014, Rapport
1 - 1 av 1