Cristin-resultat-ID: 1252133
Sist endret: 13. oktober 2017, 17:27
Resultat
Rapport
2015

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013

Bidragsytere:
 • Marit Hauken
 • Rikard Pedersen
 • Anne K. Falk Øgaard
 • Johannes Deelstra
 • Hans Eggestad
 • Inga Greipsland
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Bioforsk

Serie

Bioforsk Rapport

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Volum: 10
Hefte: 73
Antall sider: 46
ISBN: 978-82-17-01437-9
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økotoksikologi • Landbruksfag

Emneord

Nitrogen • Jorderosjon • Fosfor

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet på grunnlag av data fra overvåkingsfelt som inngår i programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). De ulike feltene rapporteres i hver sin delrapport (feltrapport), og delrapportene for overvåkingsåret 2013/2014 utgjør til sammen denne rapporten. Feltene overvåkes med hensyn på erosjon og avrenning av næringsstoffer og plantevernmidler (pesticider). Overvåkingsfeltene representerer ulike driftsformer, klimatiske forhold og jordsmonn i Norge. Størrelsen på feltene varierer fra 50 til 28 000 dekar. Kart over geografisk plassering av overvåkingsfeltene vises på side 4. Det vises til www.bioforsk.no/jova for mer informasjon. Programmet omfattet 11 overvåkingsfelt i 2013, samme antall som i 2011 og 2012. Overvåkingen var redusert i forhold til tidligere på grunn av reduserte bevilgninger. Rapporten fremstiller overvåkingsdata fra feltene for 2013/2014. Avrenning og tap av næringsstoffer og suspendert stoff rapporteres for agrohydrologisk år (1. mai—1.mai). Opplysninger om jordbruksdrift rapporteres for kalenderår. Dette gjør at tiltak i feltet i løpet av vekstsesongen kan relateres til avrenning gjennom hele vinteren, frem til ny vekstsesong neste år. Rapportering på plantevernmidler følger kalenderåret. På nettsidene til JOVA-programmet finnes det mer detaljerte data om overvåkingen i hvert enkelt felt.

Bidragsytere

Marit Hauken

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Rikard Pedersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Anne Falk Øgaard

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne K. Falk Øgaard
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Johannes Deelstra

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Hans Olav Eggestad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hans Eggestad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »