Cristin-resultat-ID: 1268075
Sist endret: 24. september 2015, 17:47
Resultat
Rapport
2007

Evaluering av Friskgårdene i Nord-Trøndelag, et tilbud innenfor ordningen ”Kjøp av helsetjenester – sammensatte lidelser""

Bidragsytere:
 • Jan Wilhelm Lippestad og
 • Trond Halvdan Harsvik

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 53
ISBN: 9788214042450

Importkilder

SINTEF AS-ID: A1696

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Friskgårdene i Nord-Trøndelag, et tilbud innenfor ordningen ”Kjøp av helsetjenester – sammensatte lidelser""

Sammendrag

SINTEF Helse legger med dette frem sluttrapporten fra evaluering av Friskgårdene i Nord-Trøndelag, et rehabiliteringstilbud innenfor ordningen Kjøp av helsetjenester – sammensatte lidelser. Evalueringen har vært gjennomført i perioden 2004 – 2007 og datagrunnlaget er hentet inn ved bruk av spørreskjema-undersøkelser og intervjuer blant brukere av Friskgårdene, en kontrollgruppe i Sør-Trøndelag, NAV-trygd i Nord-Trøndelag, NAV-arbeid i Nord-Trøndelag, henvisende leger, arbeidsgivere, samt ansatte og ledere ved Friskgårdene. Evalueringen viser at andelen brukere uten arbeidstilknytning ved henvisning økte i perioden 2004 - 2006. Samtidig økte andelen brukere som kom i arbeid (helt eller delvis) fra 2005 - 2007, dvs. etter oppholdet. Andelen i kontrollgruppen som var i arbeid var uendret i perioden 2005 - 2007. Brukernes tro på og ønske om at de skal komme i arbeid er høy i begge gruppene gjennom hele perioden. Det gis ingen oppfølging av brukerne etter opphold på Friskgårdene, og Friskgårdene har ingen dokumentasjon på hva som skjer med brukerne etter oppholdet.

Bidragsytere

Jan Wilhelm Lippestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Trond Halvdan Harsvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2