Cristin-resultat-ID: 1268193
Sist endret: 23. september 2016, 13:18
Resultat
Rapport
2011

Helikopterlandingsplass på SUS området - Støyberegninger

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: A19867
Antall sider: 27
ISBN: 9788214049862
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A19867

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helikopterlandingsplass på SUS området - Støyberegninger

Sammendrag

Det er utført støyberegninger med NORTIM i henhold til retningslinje T-1442 for en alternativ plassering av landingsplassen for helikopter ved Stavanger Universitetssjukehus. Beregningene er utført for tre scenarier: for dagens trafikksituasjon, for en situasjon hvor basefunksjonene for luftambulansen er flyttet til Sola og til slutt for en 10 års prognose hvor basen fortsatt ligger ved sjukehuset. Oppdragsgiver: Leiv Nes Arkitekter AS

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
1 - 1 av 1