Cristin-resultat-ID: 1268375
Sist endret: 31. mai 2017, 08:52
Resultat
Rapport
2001

Pilotproduksjon av laks på strømutsatt lokalitet på færøyene

Bidragsytere:
 • Hanne Digre
 • N. Hagen og
 • Pål Lader

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2001
Hefte: A014047
Antall sider: 36
ISBN: 8214018668

Importkilder

SINTEF AS-ID: A22754

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pilotproduksjon av laks på strømutsatt lokalitet på færøyene

Sammendrag

Det er gjennomført målinger av strømstyrke, notdeformasjon, fiskeadferd samt flere biologiske parametere på fisk på strømsterke oppdretslokaliteter på Færøyene. I mai 2001 ble det foretatt målinger av strømstyrke, notdeformasjon og fiskeadferd ved Hestur lokalitet. Hestur anses for å være en strømutsatt lokalitet. Strømmålinger ble foretatt kontinuerlig på Hestur i perioden mai til september 2001, og i september 2001 ble det tatt ut fisk til biologiske evalueringer fra Hestur og Sjólaksur lokalitet. Sjólaksur lokalitet er en mer skjermet lokalitet, og ble brukt til sammenligning.Oppdrettslaks fra to ulike lokaliteter med ulik strømhastighet ble evaluert etter ca. 16 måneder i sjøen m.h.t. tilvekst, kjemisk sammensetning, pH (post-rigor), teksturegenskaper og visuell farge. Resultatene i dette forsøket indikerer at det er enkelte kvalitetsforskjeller mellom oppdrettslaks som har levd under forskjellige strømforhold.

Bidragsytere

Hanne Digre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

N. Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Pål Furset Lader

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Pål Lader
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean
1 - 3 av 3