Cristin-resultat-ID: 1268612
Sist endret: 24. februar 2017, 14:51
Resultat
Rapport
2013

Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Bidragsytere:
 • Dag Ausen
 • Ingrid Storruste Svagård
 • Tone Øderud
 • Kristine Holbø og
 • Silje Bøthun

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: A23878
Antall sider: 64
ISBN: 9788214053142
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A23878

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Sammendrag

Økt livskvalitet med GPSTrygge spor er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektet harvært organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner harsamarbeidet om å utvikle kunnskap vedrørende bruken av GPS, for å bidra til at personer med demens opplever en tryggere og mer aktiv hverdag. Videre vil en skape større forståelsefor pårørendes situasjon og vurdere hvilke nytte ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester mener bruken av GPS gir. Gjennom praksisnær forskning er det forsøkt å gi svar på hvordan en GPS-løsning med støttesystemer kan utvikles for å møte behovene til målgruppene. Å vurdere om teknologien har effekt og nytte for personer med demens, deres pårørende og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, har vært prosjektets overordnede mål. Prosjektet har videre studert organisering av tjenesten og hvordan GPS løsninger kan forbedres.Konklusjonene fra prosjektet baserer seg på erfaringer fra 55 brukere, deres pårørende og ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Resultatene viser at bruk av lokaliseringsteknologi bidrar til økt trygghet, frihet, selvstendighet og livskvalitet for personer med demens og deres pårørende. Oppdragsgiver: Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommuner ; RFF Oslofjordfondet

Bidragsytere

Dag Torstein Ausen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Dag Ausen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smart Sensor Systems ved SINTEF AS

Ingrid Storruste Svagård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smart Sensor Systems ved SINTEF AS

Tone Øderud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Kristine Holbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Silje Bøthun

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 5 av 5