Cristin-resultat-ID: 1268719
Sist endret: 1. februar 2017 13:28
Resultat
Rapport
2005

En beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom i psykisk helsevern for barn og unge i 2004

Bidragsytere:
 • Kari Birkhaug
 • Lise Baklund
 • Andreas Bolgien
 • Kjersti Heberg
 • Anne Marie Hesle
 • Gunnar Jensen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: STF78 A055026
Antall sider: 184
ISBN: 8214038391
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A2457

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom i psykisk helsevern for barn og unge i 2004

Sammendrag

STF78 A055026 Rapporten er en samlet beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom innen psykisk helsevern for barn og unge, og redegjør for tilstanden i 2004. Beskrivelsene er utarbeidet av hver av  de fem enhetene, hvor en har samarbeidet nært om hvilke tema beskrivelsen skulle dekke. Denne rapproten er den andre i en rekke planlagte publikasjoner hvor en vil studere akuttilbudet for ungdom (se Birkhaug et al. 2005 for status 2003). Av særlige endringer i årets rapport er:en betydelig forbedring av pasientopplysningene en mer utdypende beskrivelse av skoletilbudet ved de fem enheteneProsjektet ""En multisenterstudie av akuttilbudet for ungdom innen psykisk helsevern for barn og unge"" er et samarbeid mellom Ungdomspsykiatrisk klinikk Lørenskog. Ungdomspsykiatrisk klinikk i Bodø, Ungdomsenheten i Drammen, Akuttposten ved BUP klinikk i Sør-Trøndelag og Ungdomspsykiatrisk akuttenhet ved Ullevål universitetssykehus. Prosjektet inngår som en del av prosjektet ""Evaluering av akuttpsykiatriske tilbud"", ledet av SINTEF Helse, finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. Enhetene har i 2004 og 2005 fått delfinansiering fra hhv. R.BUP Øst og Sør, R.BUP Midt-Norge og i 2005 også fra R.BUP Nord.  Multisenterstudiet har så langt to hovedproblemstillinger:Hva kjennetegner akuttilbudet for ungdom? Hvilke konsekvenser gir de ulike organisasjons- og arbeidsformene? I prosjektbeskrivelsen (kap. 6) er begge disse belyst i kombinasjon i flere undertema. Prosjektet har i den første deskriptive fasen belyst to hovedområder; en beskrivelse av akuttilbudets organisasjon i hvert fylke samt beskrive sentrale trekk ved pasientstrømmen ved akuttilbudet for ungdom. Et viktig delmål med fase 1 har vært å øke kvaliteten på de pasientadministrative opplysningene. I tillegg er det også arbeidet med å bygge opp en felles litteraturbase om akuttilbudet for ungdom. Hoved-vekten har i prosjektets andre fase vært å samle inn opplysninger om hvert enkelt opphold vha. et såkalt episodeskjema, som del av Ev

Bidragsytere

Kari Birkhaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Lise Baklund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Andreas Bolgien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Kjersti Heberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Anne Marie Hesle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »