Cristin-resultat-ID: 1268760
Sist endret: 24. september 2015, 18:19
Resultat
Rapport
2013

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

Bidragsytere:
 • Frode Rømo
 • Thor Bjørkvoll og
 • Lars Hellemo

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 29
ISBN: 9788214056167

Importkilder

SINTEF AS-ID: A24908

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

Sammendrag

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i dialog med personell ved senteret.   Simuleringsmodellen kan i framtida brukes til å analysere og sette retning på mulige endringer rundt driften av akuttstuene. Ved hjelp av modellen kan man sannsynliggjøre effekten på pasientflyt og ventetider av tiltak før tiltakene iverksettes.   Det viktigste spørsmålet vi har identifisert, er knyttet til hvordan de grønne ortopediske pasientene inngår i pasientstrømmen. Disse pasientene er nøkkelen til både rasjonell utnyttelse av bemanningen ved Akuttsenteret, men også den viktigste kilden til forbedringer i forhold til ventetid og kødannelse. Rapporten antyder at disse problemene kan reduseres betydelig med mindre justeringer innenfor dagens system.

Bidragsytere

Frode Rømo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bærekraftig energiteknologi ved SINTEF AS

Thor Bjørkvoll

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bærekraftig energiteknologi ved SINTEF AS

Lars Hellemo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bærekraftig energiteknologi ved SINTEF AS
1 - 3 av 3