Cristin-resultat-ID: 1278070
Sist endret: 10. januar 2017, 17:29
Resultat
Rapport
2015

Mannen/Børa: InSAR prosessering ved bruk av TerraSAR-X og RADARSAT-2 bilder (15/2015)

Bidragsytere:
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes og
 • Kjell Arild Høgda

Utgiver/serie

Utgiver

Norut

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 21
ISBN: 978-82-7492-307-2

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mannen/Børa: InSAR prosessering ved bruk av TerraSAR-X og RADARSAT-2 bilder (15/2015)

Sammendrag

Rapporten presenterer InSAR resultatene på Mannen/Børa (Vestlandet, Norge) ved bruk av TerraSAR-X bilder (2010–2013) og RADARSAT-2 bilder (2009–2014). Den er et utfyllende dokument til Norut rapport 05/2013. SAR bilder er prosessert med Stacking, SBAS og PSI metoder og gir romlig og temporal informasjon om bevegelser i studieområdet. Det blir vist i form av deformasjonskart, profiler og tidsserier i rapporten.

Bidragsytere

Line Rouyet

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tom Rune Lauknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjell Arild Høgda

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3