Cristin-resultat-ID: 1343909
Sist endret: 27. februar 2017, 13:47
Resultat
Rapport
2016

Flystøysoner etter T-1442/2012 for Holt helikopterplass Hobøl

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: A27576
Antall sider: 18
ISBN: 9788214059304
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flystøysoner etter T-1442/2012 for Holt helikopterplass Hobøl

Sammendrag

Det er gjennomført beregninger av flystøy i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Klima og Miljøverndepartementet for en planlagt helikopterplass på Holt i Hobøl kommune. Beregningene er foretatt med NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene inngår som en del av underlaget for konsesjonssøknad for landingsplassen. Beregningene viser at støysonene ikke berører bebyggelse som har et støyømfintlig bruksformål. Oppdragsgiver: Nor Aviation AS

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 1 av 1