Cristin-resultat-ID: 1344604
Sist endret: 27. februar 2017 15:00
Resultat
Rapport
2016

Undersøkelse av støyplage ved norske flyplasser

Bidragsytere:
 • Femke B. Gelderblom
 • Truls Gjestland og
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: A27596
Antall sider: 60
ISBN: 978-82-14-05932-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse av støyplage ved norske flyplasser

Sammendrag

Det er gjennomført spørreundersøkelser om folks reaksjoner på støy ved fem norske flyplasser. Responsen er sammenlignet med tilsvarende undersøkelser internasjonalt. Resultatene viser at befolkningen i Norge gir uttrykk for å være mindre plaget enn gjennomsnittet internasjonalt. Resultatene indikerer at det ikke er noen grunn til å skjerpe grensene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 med hensyn på flystøy slik den reviderte utgaven av standarden ISO 1996 åpner for. Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Bidragsytere

Femke Gelderblom

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Femke B. Gelderblom
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Truls Tormodsønn Gjestland

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Truls Gjestland
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS
1 - 3 av 3