Cristin-resultat-ID: 1347223
Sist endret: 7. april 2016 09:25
Resultat
Annen presentasjon
2015

ODE 2015

Bidragsytere:
  • Merete Lingjærde

Presentasjon

Navn på arrangementet: ODE 2015 [danseforestilling]
Sted: Dansens hus, Oslo
Dato fra: 27. november 2015
Dato til: 6. desember 2015

Om resultatet

Annen presentasjon
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ODE 2015

Sammendrag

Kunstnerisk leder og produksjonsleder for «ODE 2015». Helaftens danseforestilling med 3 nye koreografiske verk og 11 medvirkende dansere. 3 mnd prøvetid, 9 forestillinger på Dansens Hus (27 nov. – 6 des.) Koreografer: Jo Strømgren «GONE», Fredrik Rydman «SALTO», Ole Martin Meland «BIPERSON». Kostymedesigner: Johanna Sutinen. Lysdesigner: Daniel Kolstad Gimle. Dansere: Ellen Lindblad, Henriette Hamli, Charlott Uzig, Synne Sørum, Mariama Slåttøy, Mikael Rønne, Daniel Sarr, Gard Hjertaas Bjørnson, Dag Rune Sjøli, Jeffrey Young, Einar Sørli Nikkerud. 20 års jubileumet til ODE (Oslo Danse Ensemble) i 2014 markerte et skille i vårt kunstnerskap hvor visjonen om å være en formidler og forkjemper av den sceniske jazzdansen langt på vei erstattes med et tydelig ønske om en videre kunstnerisk undersøkelse. Vi ønsker å være risikovillige i prosessen hvor jazzdansen møter samtidskoreografen i ny kontekst, vi vil utfordre eget kunstnerisk ståsted. ODE ønsker fortsatt å være en viktig arena i norsk dans som tilknytter seg koreografer og dansere, og med dette initiere og inspirere til at ny kunstnerisk signatur kan oppstå. ODE er ikke bygget opp rundt én koreograf eller ett uttrykk, men det er våre dansere som er grunnmuren og selve kjernen i kompaniet. I en videre visjon retter vi nå fokuset enda mer mot dansernes unike kompetanse. Samtidskoreografen i møte med jazzdanseren er utgangspunktet for en fysisk utforskning der jazzdansens kvaliteter møter den enkelte samtidskoreografs særegenhet. I denne dialogen utvikles koreografier som er kjennetegnende og unike for ODE. I «ODE2015» presenterte vi en forestilling som i tråd med ODE sin profil var preget av stor variasjon i uttrykk og som viste at vi også ønsker å utfordre oss selv i nye retninger. Jo Strømgren har jobbet med ODE i en årrekke. Hans arbeid med ODE har ofte vært abstrakt/humoristisk/energisk, men denne gangen presenterte han et verk i en mer melankolsk og narrativ form. Danserne har vært medskapende i hele prosessen. Fredrik Rydman sin koreografiske språk var en blanding av sjangrene hiphop, klassisk ballett, samtidsdans, jazzdans og akrobatikk. En narrativ humoristisk koreografi med tema fra idrett/turnkultur. Det fysiske språket lå tett opptil den kompetansen våre dansere besitter og her var mye av koreografien satt på forhånd av koreografen. Ole Martin Melands bakgrunn med en BA i jazzdans, kombinert med mange års erfaring fra Carte Blanche, og hans ønske om å utvikle seg som koreograf er interessant i forbindelse med vårt ønske om å være risikovillig i prosess der jazzdanseren møter samtidskoreografen. Ole Martin Melands verk BIPERSON skiller seg tydelig fra våre tidligere koreografier og viser en tydelig ny signatur for så vel koreograf som for ODE. Ufravikelig er vårt krav til koreografene om å jobbe med fysisk, rytmisk dansekunst, knyttet til musikk. Dette var en rød tråd også i denne produksjonen. Koreografiene GONE og SALTO er del av en trippel bill vi nå har ute i samarbeid med Riksteatret våren 2016.

Bidragsytere

Merete Lingjærde

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1