Cristin-resultat-ID: 1365054
Sist endret: 18. oktober 2019 16:13
Resultat
Rapport
2016

Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene

Bidragsytere:
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: A27710
Antall sider: 74
ISBN: 9788214059359
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene

Sammendrag

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og 2) tekniske faktorer som virker inn på etableringen av delt situasjonsforståelse mellom aktører. Det er blitt samlet inn statistikk over hendelser, involverte ressurser og aktører, det er gjennomført en litteraturgjennomgang, arrangert en workshop og utført intervjuer med aktører innen SAR. I denne rapporten legger vi fram resultater fra disse studiene som er gjort. Rapporten inneholder følgende hovedelementer: • Oversikt over eksisterende tekniske, menneskelige og organisatoriske utfordringer for delt situasjonsforståelse og effektiviteten i SAR-tjenesten. • Forslag til konkrete aktiviteter og tiltak som vil bidra til en bedre delt situasjonsforståelse Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord SA (MFN)

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ida Maria Haugstveit

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
Aktiv cristin-person

Jan Håvard Skjetne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS

Ståle Walderhaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Yngve Antonsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som yngve Antonsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

May-Britt Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »