Cristin-resultat-ID: 1367446
Sist endret: 11. juli 2016 13:17
Resultat
Intervju
2016

Ambulansestrukturen og HLR 30-2

Bidragsytere:
 • Frode Rømo og
 • Heidi Bull-Berg

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2016
Sted: Folkebladet
Type: Avis
Dato: 29. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ambulansestrukturen og HLR 30-2

Sammendrag

Ambulansestrukturen og HLR 30-2. ER DU innbygger sør i Tranøy kommune eller nord i Torsken, bør du vite bedre enn de fleste hva overskriften innebærer om UNN Helseforetak får det som de vil. Det kan rett og slett stå om liv. I MARS 2015 la Sintef frem en rapport angående ambulansestrukturen i UNN HF, bestilt av foretaket selv. I rapportens konklusjon sies det blant annet; «Det vi ser er at UNN HF i dag er nokså langt unna de veiledende kravene som stilles i forhold til responstidskrav i Stortingsmelding 43 (1999-2000), men at disse i vesentlig sterkere grad kan oppnås ved en justering av stasjoneringsstrukturen om antallet stasjoner skal opprettholdes.»

Bidragsytere

Frode Rømo

 • Tilknyttet:
  Intervjuobjekt
  ved Bærekraftig energiteknologi ved SINTEF AS

Heidi Bull-Berg

 • Tilknyttet:
  Intervjuobjekt
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS
1 - 2 av 2