Cristin-resultat-ID: 1380778
Sist endret: 30. januar 2017, 11:01
Resultat
Rapport
2016

Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015.

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Eirik Normann
 • Tore Wiers
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Bjørnar Skår
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research AS

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: 266
Antall sider: 41

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015.

Sammendrag

Høsten 2015 utførte LFI Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I tillegg ble det utført aktivt uttak av rømt oppdrettslaks, samt at en rekke elver i Hardangerelvene ble kartlagt ved snorkling etter observasjoner av rømt laks fra en ukjent rømming. I denne rapporten har vi sammenstilt resultatene fra disse undersøkelsene. Det er også inkludert resultater fra tidligere års tellinger for å gi en beskrivelse av utvikling i bestandsforhold og innslag av rømt oppdrettslaks.

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eirik Normann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tore Wiers

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »