Cristin-resultat-ID: 1394936
Sist endret: 29. januar 2017, 13:20
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Norske afghanistanveteraner: Stigma, barrierer og helsehjelp

Bidragsytere:
 • Grethe Johnsen og
 • Hans Jakob Bøe

Tidsskrift

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN 0332-6470
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Volum: 53
Hefte: 10
Sider: 814 - 822

Importkilder

Norart-ID: 1600605186

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Anvendt psykologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norske afghanistanveteraner: Stigma, barrierer og helsehjelp

Sammendrag

Denne studien kartlegger hvor mange norske afghanistanveteraner som har søkt helsehjelp for psykiske plager, og hvilke barrierer de oppgir mot å søke hjelp. Studien omfatter militære veteraner som hadde tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001–2011. Et spørreskjema som kartla helseforhold, ble sendt ut til alle som hadde vært i tje-neste. Psykiske plager ble målt ved standardiserte selvrap-porteringsinstrumenter. Svarprosenten var 56,7 (N=4043).

Bidragsytere

Grethe Johnsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forsvarets sanitet

Hans Jakob Bøe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forsvarets sanitet
1 - 2 av 2