Cristin-resultat-ID: 1398063
Sist endret: 12. august 2020, 14:47
Resultat
Rapport
2016

Forbedrede metoder for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser

Bidragsytere:
 • Håkon Sundt
 • Tor Haakon Bakken
 • David Nicholas Barton og
 • Ingunn Saur Modahl

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA temahefte
ISSN 0804-421X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: 69
Antall sider: 45
ISBN: 978-82-426-2962-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbedrede metoder for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser

Bidragsytere

Håkon Sundt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS

Tor Haakon Bakken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Energi AS

David Nicholas Barton

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning

Ingunn Saur Modahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 4 av 4