Cristin-resultat-ID: 1429385
Sist endret: 2. februar 2017 13:07
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Bioingeniørers erfaring og utbytte av undervisning i tverrfaglig samhandling

Bidragsytere:
 • Helene Marie Flatby
 • Linn Johannessen
 • Kristin Solum Steinsbekk og
 • Aslak Steinsbekk

Tidsskrift

Bioingeniøren
ISSN 0801-6828
e-ISSN 1890-1875
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Publisert online: 2016
Trykket: 2016
Hefte: 7
Sider: 75 - 78

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Helsekommunikasjon

HRCS

 • Helsekategori: 21 - Andre
  Aktivitet: 8.1 - Organisering og levering av tjenester

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bioingeniørers erfaring og utbytte av undervisning i tverrfaglig samhandling

Sammendrag

Hvert år deltar over 700 studenter fra tredje studieår ved ni ulike medisin-, helse- og sosialfagsprofesjoner på et to-dagers utdanningstiltak innen tverrfaglig sam- handling ved Norges Teknisk-Naturviten- skapelige Universitet (NTNU) («TverrSam»). Våren 2016 ble alle som hadde mulighet til å være med på TverrSam i 2014-2016 (N=2044) invitert til å delta i en tverrsnitt- studie. Formålet med det som presenteres her var å undersøke erfaringer og utbytte fra TverrSam hos bioingeniører og bioin- geniørstudenter sammenlignet med andre deltagende profesjoner. Svarprosenten var på 26%, av disse var 63 bioingeniører og 469 fra andre profesjoner. Sammensetning av kjønn og profesjoner i gruppen av respondenter samsvarte med de som hadde deltatt på TverrSam. Både flertallet av bioingeniører (70,5%) og del- takere fra de andre profesjonene (86,0%) anbefaler å fortsette med TverrSam. De multivariable analysene viste at bioingeni- ører tenderte til å ha lavere totalinntrykk av TverrSam (justert odds ratio 0,4; 95% KI 0,2-1,0; p=0,056). Bioingeniørene hadde syv ganger så høy odds for å vurdere at TverrSam ikke var relevant for deres eget studie (justert OR 0,1; 95% KI 0,1- 0,4; p

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Helene Marie Flatby

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bioingeniørfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Linn Johannessen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bioingeniørfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nordlandssykehuset HF

Kristin Solum Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bioingeniørfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Aslak Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4