Cristin-resultat-ID: 1449055
Sist endret: 11. januar 2018 15:00
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?

Bidragsytere:
 • Nina Alexandersen
 • Terje P. Hagen og
 • Oddvar Martin Kaarbøe

Tidsskrift

Samfunnsøkonomen
ISSN 1890-5250
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Trykket: 2017
Volum: 1
Sider: 31 - 38

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?

Sammendrag

I underkant av 500 000 personer har private helseforsikringer i Norge, de fleste gjennom arbeidsgiverfinansierte kollektive ordninger. Forsikringene skal primært gi raskere tilgang til spesialisthelsetjenester. Vi bruker data fra en spørreundersøkelse supplert med registerdata fra Brønnøysundregistrene og analyserer sannsynligheten for å ha privat helseforsikring. Vi finner at sannsynligheten for private helseforsikringer øker med antall ansatte og med andel menn i bedriften, men reduseres med sykefravær på næringsnivå. Arbeidsgivers avgjørelse om å kjøpe private helseforsikringer er påvirket av ansattes preferanser og arbeidsgivers oppfatning om at private helseforsikringer kan brukes som rekrutteringsstrategi. I gjennomsnitt er bedriftene fornøyd/veldig fornøyd med det medisinske tilbudet som gis gjennom private helseforsikringer.

Bidragsytere

Nina Alexandersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Terje P. Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Oddvar Martin Kaarbøe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3