Cristin-resultat-ID: 1452784
Sist endret: 21. februar 2017, 13:21
Resultat
Rapport
2017

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

Bidragsytere:
 • Håkon Finne
 • Siri Mordal og
 • Eli Fyhn Ullern

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Teknologi og samfunn

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: A28066
Antall sider: 43
ISBN: 978-82-14-06201-4
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

Sammendrag

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år tidligere. Hovedfunnene er: - Informantene ved skoler og barnehager ser en sterkere faglighet og undervisningskompetanse hos studenter og nyutdannede enn tidligere, og lærer særlig av deres kompetanse på digital tilrettelegging - De samme informantene mener at studenter og nyutdannede nå har til dels mindre relasjonskompetanse og kunnskap/ferdigheter om forholdet til skolen som organisasjon og til foreldre og til relevante instanser utenfor skolen - Praksisopplæringen av studentene anses som viktig, og har (fortsatt) forbedringspotensial - Eiersiden er mer bevisst enn praksissiden på mulighetene for samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene om utvikling av utdanningen (og ikke bare av praksisopplæringen).

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Håkon Finne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Siri Mordal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Eli Fyhn Ullern

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3