Cristin-resultat-ID: 1464458
Sist endret: 7. april 2017, 15:40
Resultat
Rapport
2016

Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Bidragsytere:
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer og
 • Monica Sund

Utgiver/serie

Utgiver

Norut

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 41
ISBN: 978-82-7492-324-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Sammendrag

Rapporten utreder mulighetene for å bruke radarsatellitter til å detektere sørpeskred. Dette ble gjort ved å analysere tilgjengelige bilder fra sensorene, Sentinel-1A, Radarsat-2 og Envisat ASAR for kjente skredposisjoner og tidspunkt i perioden 2010-2015 (i hovedsak samlet inn av jordskredvarslinga i NVE). Rapporten konkluderer med at det er mulig å detektere forholdsvis store sørpeskred gitt at datagrunnlaget er godt. Her forutsettes det at SAR bildene må har god oppløsning i forhold til størrelsen på skredet, samt at bildene må være tatt forholdsvis kort tid etter skredhendelsen. Det bør også forefinnes referansebilder tatt med samme SAR geometri for å kunne gjøre endringsdeteksjon. Automatisert deteksjon ansees å være vanskelig på nåværende tidspunkt.

Bidragsytere

Eirik Malnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Markus Eckerstorfer

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Monica Sund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3