Cristin-resultat-ID: 1488509
Sist endret: 25. august 2017 09:58
Resultat
Briefs
2016

Tall og fakta om helseapper

Bidragsytere:
  • Eirik Årsand

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tall og fakta om helseapper

Sammendrag

I 2016 økte det totale antall helseapper i de store app-butikkene med 57 prosent, til 259.000 apper. Diabetes er det mest utviklede segmentet (656 apper i 2013), og det fins også mange apper for røykeslutt (309 apper i 2014), mens apper knyttet til kronisk hjertesvikt enda er i en tidlig fase (34 apper i 2016).

Tittel

M-health Apps by Numbers

Sammendrag

In 2016, the total number of m-health apps listed on major app stores increased by 57% to 259,000 apps. Diabetes is the most mature segment (656 apps in 2013), in smoking cessation there are many apps as well (309 apps by 2014), while chronic heart failure apps are in the early stage (34 apps by 2016).

Bidragsytere

Eirik Årsand

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1