Cristin-resultat-ID: 1488537
Sist endret: 25. august 2017 09:49
Resultat
Briefs
2016

Hudkreftdiagnose gjennom bilder

Bidragsytere:
  • Thomas Roger Griesbeck Schopf

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hudkreftdiagnose gjennom bilder

Sammendrag

Ved tidlig nok diagnose vil alle melanompasienter overleve. Det vil i overskuelig fremtid være knapphet på hudleger i Norge. Overføring av dermatoskopiske hudbilder gjennom telemedisin kan gi økt tilgang til hudlegens ekspertise i primærhelsetjenesten. De fleste elektroniske pasientjournalsystemene i Norge overfører i dag ikke stillbilder.

Tittel

Skin Cancer Diagnosis through Images

Sammendrag

With early enough diagnosis, all melanoma patients will survive. There will in the foreseeable future be a shortage of dermatologists in Norway. Transmitting dermatoscopic skin images through telemedicine can provide increased access to the dermatologist’s expertise in primary health services. Most electronic health record systems in Norway currently do not transmit still images.

Bidragsytere

Thomas Roger Griesbeck Schopf

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1