Cristin-resultat-ID: 1488545
Sist endret: 25. august 2017 09:53
Resultat
Briefs
2017

CallMeSmart for klinisk kommunikasjon

Bidragsytere:
  • Terje Solvoll

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CallMeSmart for klinisk kommunikasjon

Sammendrag

En sikker enhetlig kommunikasjonsplattform med smidighet og integreringspotensial. • Komplett enhetlig kommunikasjonsplattform • VLAN nettverk med lukket krets • Alle data og brukerprofiler lagres på en CMS server • Telefoner kobles kun til CMS serveren og ikke til eksterne servere som f.eks. Google • Telefoner lagrer ingen data, og brukerprofilen fjernes når man forlater CMS Wi-Fi nettverket, prøver å omgå sikkerhetsinnstillingene, eller gjør andre sikkerhetsbrudd, • PBX integrering med eksisterende telefoni/ meldingssystem, interkom og personsøkere• Integrering med Ascom og andre alarmsystemer • Fremtidig potensiale for «handover» til GSM / 2-5G nettverk

Tittel

CallMeSmart Clinical Communication

Sammendrag

Secure unified communications platform with flexibility and integration potential. • Complete Unified Communications platform • Closed loop VLAN network • All data and user profiles stored on a CMS server • Phones connect only through the CMS server and not external servers such as Google • Phones store no data and the user profile is removed when leaving the CMS Wi-Fi network or violating security settings • Integration with PBX for telecoms and pagers

Bidragsytere

Terje Geir Solvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Terje Solvoll
  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1