Cristin-resultat-ID: 1494921
Sist endret: 23. november 2020 08:42
Resultat
Rapport
2017

Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna høsten 2016.

Bidragsytere:
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Bjørnar Skår
 • Sebastian Franz Stranzl og
 • Gunnar Bekke Lehmann

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research Miljø

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: 282
Antall sider: 32

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna høsten 2016.

Sammendrag

Kartleggingen av gyte- og oppvekstforholdene i Surna tilsier at tilgangen til skjul er en begrensende faktor for fiskeproduksjonen. Den romlige fordelingen og arealene på gyteområdene er trolig ikke begrensende for produksjonen selv om det var begrenset tilgang til gyteområder på noen strekninger. Ulike habitatjusterende tiltak som utlegging av blokker og steiner i grupper og i en kombinasjon med strømsettere og ledebuner, vil kunne øke tilgangen til skjul for ungfisk men og øke den hydromorfologiske variasjonen. Økt variasjon i strømbildet på utvalgte strekninger vil trolig føre til økt gyteaktivitet. Foreslåtte tiltak bør prøves ut og evalueres før en tar standpunkt til å gjennomføre tilsvarende tiltak i større skala.

Bidragsytere

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørnar Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4