Cristin-resultat-ID: 1496698
Sist endret: 22. desember 2017, 09:25
Resultat
Rapport
2017

Norsk havøkonomi mot 2050 – en videreføring av OECD’s rapport The Ocean Economy in 2030 - OC2017 A-041

Bidragsytere:
 • Torgeir Edvardsen og
 • Karl Andreas Almås

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 44
ISBN: 978-82-7174-273-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk havøkonomi mot 2050 – en videreføring av OECD’s rapport The Ocean Economy in 2030 - OC2017 A-041

Sammendrag

Betydningen av havøkonomien er økende i en globalisert verden med et tiltagende behov. OECD, har gjennom prosjektet '7he Future of the Ocean Economy" satt søkelys på dette og analysert havøkonomiens sysselsettingsutvikling og verdiskaping samt drøftet konse­kvenser for miljø og klima. Rapporten "The Ocean Economy in 2030" ble i april 2016 lagt frem som et resultat av dette arbeidet. Denne rapporten - Norsk havøkonomi mot 2050 - viser at Norge er i en særstil­ling når det gjelder avhengigheten av havbaserte næringer. En sterk oljeøkonomi er hos oss særlig fremtredende. Mer enn 70 % av våre eksportinntekter hentes fra havet og over 80 % av dette er oljebasert. Med dette utgangspunktet har vi lagt OECDs databaser og metoder til grunn for å analysere hvilken betydning de ulike havbaserte næringene i Norge har i dag, og hvilken rolle de kan spille frem mot 2030 og videre mot 2050. Gjennom et godt samarbeid med de ansvarlige for gjennomføringen av The Future of the Ocean Economy, tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og egeninn­sats fra SINTEF Ocean har det vært mulig å frembringe den foreliggende rapporten.

Bidragsytere

Torgeir Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Karl Andreas Almås

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Administrasjon ved SINTEF Ocean
1 - 2 av 2