Cristin-resultat-ID: 1496842
Sist endret: 22. september 2017, 10:39
Resultat
Rapport
2014

Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter

Bidragsytere:
 • Harry Westavik og
 • Ekrem Misimi

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 24
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter

Sammendrag

Deter ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ikke helsefarlige, men kan være ubehagelig og medføre tap av matlyst hos mange forbrukere. Dette er et viktig argument for å fjerne alle bein i lakseprodukter som blir markedsført som beinfrie. Ved a skjære i fileten er det mulig å kontrollere om fileten er beinfri, men det er naturligvis ikke en aktuell metode, verken som 100 % -kontroll eller som stikkprøvekontroll av større parti fileter. I mange tiår har røntgen vært benyttet som kvalitetskontroll med hensyn på restbein i hvitfisk. Det har ikke vært vanlig å bruke røntgen på laks fordi laksebeina har gitt for dårlig kontrast i røntgenbildet. Imidlertid er det nå på markedet maskiner med lavenergirøntgen (LER) som med ny og bedre sensorteknologi gjør det mulig å kontrollere og automatisk sortere ut både pre- og post-rigor laksefileter med for mye bein. Dette prosjektet, Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter, har vist at avbildning med LER gir god nok kontrast til "online" deteksjon av pinnebein i størrelser som de færreste forbrukere er i stand til å finne når de spiser et godt laksemåltid.

Bidragsytere

Harry Westavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Ekrem Misimi

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 2 av 2