Cristin-resultat-ID: 1503360
Sist endret: 11. januar 2018 17:04
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menigheten?

Bidragsytere:
 • Erling Birkedal og
 • Hans Austnaberg

Tidsskrift

Prismet
ISSN 0032-8847
e-ISSN 2535-311X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Publisert online: 2017
Volum: 68
Hefte: 3
Sider: 189 - 209
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Menighetsutvikling • Den norske kirke • Trosopplæring

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menigheten?

Sammendrag

Alle menigheter i Den norske kirke må utvikle sin egen lokale plan for trosopplæring. Artikkelen utforsker arbeidsprosessen med lokal plan i seks menigheter og undersøker sammenhengen mellom dette planarbeidet og utviklingsarbeid i menigheten generelt. Vi bruker Van Gelders skjelning mellom tekniske og kulturelle endringer, samt Senges fem disipliner for lærende organisasjoner som teoretiske perspektiv. Menighetene lærer ulike holdninger og ferdigheter gjennom planarbeidet. Det gir didaktisk innsikt og økt kompetanse hos ansatte og frivillige. Utvikling av en plan og gjennomføring av kjerneaktiviteter i menighetens trosopplæring er mer enn en systematisk, teknisk arbeidsprosess. Utviklingsarbeidet innebærer også kulturelle utfordringer, der en må bearbeide ulike ideer, visjoner og verdier.

Tittel

-

Sammendrag

All congregations in the Church of Norway have to make their own local plan for Christian education, according to a National curriculum. In this article we are following six congregations in their working process, and we are asking how the congregation can learn from the process for congregational planning in general. As theoretical perspectives we use Van Gelder’s technical and cultural changes and Senge’s five disciplines of learning organizations. We see that congregations can learn different attitudes and skills. The working process develops didactic insight and competence among staff and volunteers. Developing work about core activities in the congregation is not only a systematic, technical working process. It is especially a cultural endeavor, where you have to deal with different ideas, visions and values.

Bidragsytere

Erling Birkedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Hans Austnaberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2