Cristin-resultat-ID: 1518820
Sist endret: 28. november 2017, 08:43
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

Hyttekommunenes økonomi

Bidragsytere:
 • Lars-Erik Borge
 • Knut Løyland og
 • Ole Henning Nyhus

Tidsskrift

Samfunnsøkonomen
ISSN 1890-5250
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Volum: 2017
Hefte: 1
Sider: 53 - 63

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hyttekommunenes økonomi

Sammendrag

I denne artikkelen analyserer vi hvordan hyttekommunenes økonomi påvirkes av hyttebygging. Vi fokuserer på utgifter knyttet til hjemmetjeneste, primærhelsetjeneste og tekniske tjenester, og inntekter i form av skatteinntekter og lokal verdiskaping. Våre anslag tyder på at hyttebygging gir netto gevinst for lokalsamfunnet i den forstand at kommunens skatteinntekter og innbyggernes inntekt (etter skatt) øker mer enn utgiftene. Eiendomsskatt på hytter er imidlertid en forutsetning for at en ren kommunaløkonomisk analyse skal komme fordelaktig ut.

Bidragsytere

Lars-Erik Borge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Knut Løyland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Telemarksforsking

Ole Henning Risnes Nyhus

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ole Henning Nyhus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3