Cristin-resultat-ID: 1556318
Sist endret: 30. januar 2018, 13:05
Resultat
Rapport
2018

Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd

Bidragsytere:
 • Herold Olsen og
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF-rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 2018:00073
Antall sider: 21
ISBN: 978-82-14-06662-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser de støymessige konsekvensene av å endre dagens flygemønster. I det nye mønsteret er sektoren for helikoptertrafikk sør for landingsplassen justert for å unngå flyging over landområder i nærheten. Oppdragsgiver: Egersund Net AS

Bidragsytere

Herold Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS
1 - 2 av 2