Cristin-resultat-ID: 1570144
Sist endret: 12. mars 2018, 08:39
Resultat
Faglig foredrag
2017

Mikrobiell vannkvalitet under oppdyrking påvirker mikrobiotaen assosiert med copepodene som er vasket og klare til å fôres ut

Bidragsytere:
 • Kari Attramadal
 • Stine Veronica Wiborg Dahle
 • Deni Koseto
 • Roman Netzer
 • Åsmund Johansen
 • Andreas Hagemann
 • mfl.

Presentasjon

Navn på arrangementet: Aquaculture Europe 2017
Sted: Dubrovnik
Dato fra: 17. oktober 2017
Dato til: 20. oktober 2017

Arrangør:

Arrangørnavn: European Aquaculture Society

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mikrobiell vannkvalitet under oppdyrking påvirker mikrobiotaen assosiert med copepodene som er vasket og klare til å fôres ut

Sammendrag

Målet med forsøket var å dokumentere bakteriesammensetningen i copepoder som dyrkes opp hos kundene til C-Feed. Fordi ulike vannkvaliteter er vist å gi ulik bakteriesammensetning i levendefôr, var det et mål å se om ulik vannbehandling gav copepoder med ulikt bakterieinhold som i neste omgang vil forsyne fiskelarvene med ulike bakterier. Tre behandliger ga god overlevelse gjennom opdyrking: 1. Gjennomstrøm med UV-behandlet vann, 2. mikrobielt Modna vann som start og deretter gjennomstrøm med UV-behandlet vann og 3. resirkulering med mikrobielt modnet vann (RAS). Vannkvaliteten var god i alle oppdyrkingskarene. Etter en uke var bakterieantallet relativt likt og lavt i alle kar og copepoder. Andelen hurtigvoksende bakterier var betydelig lavere i RAS-copepodene, mens diversiteten og jevnheten var høyere, noe som karakteriserer et modna bakteriesamfunn som er fordelaktig for fisken. Bakteriesammensetningen i prøvene grupperte klart etter behandling og type prøve (vann, copepoder). Mikrobiotaen i vannet copepodene dyrkes opp i er altså tydelig viktig for bakterieprofilen i de ferdig oppdyrkede og vaskede copepodene som skal fôres ut. På bakgrunn av resultatene i dette forsøket anbefales resirkulering som vannbehandling i oppdyrking, men fiskeforsøk bør gjennomføres for verifisering.

Bidragsytere

Kari Attramadal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stine Veronica Wiborg Dahle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Deni Koseto

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Roman Netzer

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Åsmund Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »