Cristin-resultat-ID: 1588722
Sist endret: 4. juni 2018, 11:53
Resultat
Rapport
2018

Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen

Bidragsytere:
 • Herold Olsen og
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 2018:00346
Antall sider: 30
ISBN: 978-82-14-06648-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støybelastningen på omgivelsene for planlagt aktivitet i 2018, samt for maksimal aktivitet på fire alternative steder av is. Oppdragsgiver: SVAICE AS

Bidragsytere

Herold Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS
1 - 2 av 2