Cristin-resultat-ID: 1590984
Sist endret: 13. juni 2018, 14:02
Resultat
Rapport
2017

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud : en nasjonal kartlegging

Bidragsytere:
 • Møyfrid Johanne Kjølsdal
 • Gretha Helen Evensen
 • Turid Møller Olsø
 • Heidi Westerlund
 • Dagfinn Bjørgen og
 • Trond Hatling

Utgiver/serie

Utgiver

NNTU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 63
ISBN: 978-82-7570-494-6
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sosialforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud : en nasjonal kartlegging

Sammendrag

Denne rapporten er en kartlegging av eventuell bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunale og egne boliger og private institusjoner som kommunene har driftsavtale med. Kartleggingen har sin bakgrunn i strategien «Bedre kvalitet - økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (20122015)» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). I strategien beskrives 14 konkrete tiltak for å redusere bruken av tvang i de psykiske helsetjenestene, hvor tiltak 4 er å gjennomføre en slik kartlegging i kommunene. Begrunnelsen for tiltaket var en bekymring for at det etableres «mini-institusjoner» (se side 14) i kommunene, og hvor det i disse benyttes ureglementerte kontrolltiltak uten forankring i lovverket overfor personer med alvorlige psykiske lidelser.​

Bidragsytere

Møyfrid Johanne Kjølsdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ved NTNU Samfunnsforskning AS

Gretha Helin Evensen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Gretha Helen Evensen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ved NTNU Samfunnsforskning AS

Turid Møller Olsø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ved NTNU Samfunnsforskning AS

Heidi Westerlund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling

Dagfinn Bjørgen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »