Cristin-resultat-ID: 1591097
Sist endret: 4. april 2019 12:20
Resultat
Rapport
2018

Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017

Bidragsytere:
 • Thomas Correll Jensen
 • Terje Bongard
 • Godtfred A. Halvorsen
 • Trygve H. Hesthagen
 • Atle Hindar
 • Randi J. Saksgård
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA rapport
ISSN 1504-3312
e-ISSN 1504-3312
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Volum: 1516
Hefte: 1516
Antall sider: 32
ISBN: 978-82-426-3253-1

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017

Sammendrag

Målet med prosjektet Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget» er å følge forholdene og de biologiske samfunnene i de to vassdragene over tid for bl.a. å kunne dokumentere og om mulig forstå naturlige variasjonene og eventuelle endringer som kan relateres til menneskelige aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NIVA og UNI Miljø. Rapporten er en kort gjennomgang av arbeidet som er utført i 2017. En mer grundig gjennomgang av resultatene har vært gjort med års mellomrom, første gang i 2004 og sist i 2010. I Atna var det i 2017 undersøkelser av begroingsalger og bunndyr. I tillegg ble det i Atnsjøen gjort fysiske/kjemiske målinger og undersøkelser av plante- og dyreplankton samt fisk. I Vikedalselva ble det gjort undersøkelser av vannkjemi, begroingsalger og bunndyr. NØKKELORD : Norge, Atna- og Vikedalvassdragene, ferskvann, vannkjemi, planteplankton, begroingsalger, dyreplankton, bunndyr, fisk

Bidragsytere

Thomas Correll Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning

Terje Bongard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA akvatisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning

Godtfred Anker Halvorsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Godtfred A. Halvorsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Trygve H. Hesthagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA akvatisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning

Atle Hindar

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nedbørfeltprosesser ved Norsk institutt for vannforskning
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »