Cristin-resultat-ID: 1602142
Sist endret: 15. august 2018, 10:57
Resultat
Briefs
2018

Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege

Bidragsytere:
 • Paolo Zanaboni og
 • Alexandra Makhlysheva

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege

Sammendrag

E-konsultasjon er en elektronisk legetime der kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig. E-konsultasjon skal brukes ved kjente tilstander hos pasienten, og ikke til øyeblikkelig hjelp. Tjenesten skal inneholde en medisinsk vurdering som ikke krever personlig frammøte. Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager. Kommunikasjonen skjer på sikkerhetsnivå 4. I følge Normaltariffen har e-konsultasjon egen takst som inkluderer egenandel for pasienten og refusjonstakst for fastlegen. En e-konsultasjon har samme takst som et legebesøk. Tjenesten «Start e-konsultasjon» er en del av tilbudet «digital dialog med fastlegen» som pasienten kan bruke ved å logge inn på den nasjonale helseportalen helsenorge. no. Liknende tjenester tilbys også av andre private leverandører.

Bidragsytere

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Alexandra Makhlysheva

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2