Cristin-resultat-ID: 1634619
Sist endret: 8. januar 2019 10:05
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2018

Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?

Bidragsytere:
 • Gro Sandkjær Hanssen og
 • Nils Aarsæther

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetsforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 560
ISBN: 978-82-15-03058-6

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?

Sammendrag

Omstilling til nullutslippssamfunnet, ønske om bedring av folkehelsen og reduksjon av de sosiale forskjellene i helse. Dette var bakteppe for Plan- og bygningsloven fra 2008, som skulle sørge for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og i arealbruk spesielt.

Bidragsytere

Gro Sandkjær Hanssen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Nils Aarsæther

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Om å styre kompleksitet - behov for områdestrategier?

Børrud, Elin; Hanssen, Gro Sandkjær; Fausa, Hans Erlend. 2018, Universitetsforlaget. NMBU, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kulturminnevern i lov og praksis.

Børrud, Elin; Nyseth, Torill; Winge, Nikolai K. 2018, Universitetsforlaget. UIT, NMBU, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Helhetlig planlegging og sektorenes ansvar.

Buanes, Arild. 2018, Universitetsforlaget. NORCEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling.

Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Buanes, Arild. 2018, Universitetsforlaget. UIT, NORCEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Mellomnivået i et flernivådemokrati - historien til regional planlegging.

Higdem, Ulla. 2018, Universitetsforlaget. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »