Cristin-resultat-ID: 1693701
Sist endret: 2. mai 2019, 13:19
Resultat
Film
2019

Film 1 Y

Bidragsytere:
  • Rune Elias Helgesen

Om resultatet

Publiseringsår: 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Film 1 Y

Sammendrag

Film 1 Y er et forsøk på å lage en abstrakt animasjon, der lyden er et resultat av det du ser på skjermen. Filmen skal være så konkret som mulig, dvs den prøver ikke å illudere noe. Den består av bakgrunner som skiftes ut, med bevegelige kvadrater som flyter foran. Den har ingen rom/dybde som sådan, den er flat som et abstrakt ekspresjonistisk maleri (Pollock). Men den har høyre og venstre side - som gir utslag på lyden etterhvert som elementene beveger seg fram og tilbake. Og den har opp/ned - som påvirkere volumet på elementene. Filmen forholder seg til den lange tradisjonen av maleri/musikk/film som prøver å finne universelle sammenhenger mellom lyd/farge/bevegelse (Newton, Kandinsky, Klee, Scriabin, Richter, Ruttman, Bute osv). Grafiske elementer som beveger seg/vises på en skjerm lager ikke lyd. Men ved hjelp av programmer (bl.a Photosounder) som kan avlese forskjellene mellom sort/hvit som et lydspektrum, kan et bilde spilles av som en lydfil. De animerte bevegelige kvadratene har et frekvensområde som tilsvarer ca 1/3 av de store bakgrunnsanimasjonene, og ligger i midten av frekvensområdet siden de er mindre og dermed ikke kan inneholde de dypeste og høyeste frekvensene. Farge har lenge vært forsøkt koblet opp mot toner i skalaen, men ingen teori har kunnet påstå den er sann. Det har alltid vært synsing som ligger bak. Men gjennom en omregning av de elektromagnetiske bølgene som kommer mot jorden gjennom verdensrommet, kan det ha dukket opp en logisk metode for å linke lyd (frekvens) med lys (bølgelengde) Det elektromagnetiske spektret består av bølger i en rekke forskjellige stadier, og her finner vi synlig lys ca midt i, og hørbar lyd i den ene enden. Gjennom formelen Wavelength = Speed Of Light / Frequency of Oscillation, som i hovedsak ganger opp med 40 oktaver, gir det oss mulighet til å sammenligne farge og lyd. Det er ikke mulig å nøyaktig bestemme en farge/lyd-kombinasjon. Rødt er f.eks mellom frekvensområdet 370-415 Hz, sånn cirka. Så her ligger lyden i filmen. Enten avlest direkte av bildefilen, eller omregnete elektromagnetiske bølger. Sammensetning ved hjelp av tilfeldighetsgerator: For å unngå å lage en film der min smak spiller inn, er det hele satt sammen ved en tilfeldighetsgenerator. Men noe må selvfølgelig bestemmes på forhånd. Div baner kvadratene kan bevege seg i er forhåndbestemt, så bestemmer tilfeldighetsgeneratoren hvilken type kvadrat (farge eller animert s/h) som skal vises til en hver tid, og hvor lenge den skal vises. Det samme gjelder bunnanimasjonene. En annen bestemmelse som er tatt er at ingen kvadrater skal overlappe, dermed oppstår det forstyrrelser i faste banene, noen må vente til andre er ferdig før de kan gjøre det de skal.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Rune Elias Helgesen

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1