Cristin-resultat-ID: 1753697
Sist endret: 28. november 2019 12:05
Resultat
Rapport
2019

Mot nullutslippshavner i 2030? En studie av handlingsrom med fokus på havnene i Oslo, Narvik og Kristiansand

Bidragsytere:
 • Sigrid Damman
 • Assiya Kenzhegaliyeva
 • Kristin Ystmark Bjerkan og
 • Markus Steen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 45
ISBN: 978-82-14-06249-6
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mot nullutslippshavner i 2030? En studie av handlingsrom med fokus på havnene i Oslo, Narvik og Kristiansand

Sammendrag

Rapporten drøfter norske havners mulighetsrom for utvikling til nullutslipps energiknutepunkter, med utgangspunkt i tre case-havner: Oslo, Narvik og Kristiansand. Studien viser hvordan et økende ytre press for bærekraftig omstilling gir seg ulike utslag lokalt. En rekke faktorer - knyttet til sted og trafikk, samspill med forvaltningssystemet, aktør-nettverk, institusjonell kapasitet, samt enkeltaktørers motivasjoner og perspektiver på ulike tiltak og teknologier – virker inn på havnenes muligheter og strategier. Til nå har det vært stor vekt på tiltak knyttet til rollen som utleier, spesielt landstrøm og elektrifisering av havneoperasjoner. Det er også et økende fokus på muligheten til å stille krav og insentiver. I tillegg gjør de tre case-havnene et viktig arbeid som tilrettelegger for utslippsreduksjon i industri og større transportnettverk, gjennom relasjonsbygging, utredning og innovasjonsprosjekter med fokus på integrering av ulike løsninger, som strøm, hydrogen, solceller, biodrivstoff og batteri. Denne rollen har fått relativt lite oppmerksomhet til nå. De tre havnenes har ulike tilnærminger, som bidrar til læring og systemendring på ulike nivå. Bedre samarbeid, systemtenkning og verktøy for havnene som energiknutepunkt er avgjørende for å nå målet om nullutslippshavner i 2030.

Bidragsytere

Sigrid Damman

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Assiya Kenzhegaliyeva

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS
Aktiv cristin-person

Kristin Ystmark Bjerkan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS

Markus Steen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4