Cristin-resultat-ID: 1769771
Sist endret: 30. januar 2020 10:17
Resultat
Rapport
2019

Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Mellomrapport

Bidragsytere:
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Espen Olsen Espedal
 • Turid Myklebust Helle
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Christoph Postler og
 • Bjørnar Skår

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 332
Antall sider: 95

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Mellomrapport

Sammendrag

NORCE LFI har på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune utført fysisk og biologisk kartlegging, og gitt forslag til tiltak i 24 vassdrag i Sogn og Fjordane. NORCE LFI har gjennomført feltarbeid i form av kartlegging av habitat og fysiske inngrep, ungfiskundersøkelser og gytefisktelling. Eksisterende informasjon om vassdragene ble også hentet inn i forkant av feltarbeidet. Resultatene av arbeidet har gitt grunnlag for å kunne vurdere økologisk tilstand og påvirkningsgrad av fysiske inngrep på økologisk tilstand.

Bidragsytere

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Espen Olsen Espedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Turid Myklebust Helle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »