Cristin-resultat-ID: 1785305
Sist endret: 8. april 2020 14:46
Resultat
Rapport
2019

Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Sten Karlsson
 • Ingerid Julie Hagen
 • Tore Wiers
 • Eirik Normann og
 • Christoph Postler

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 346
Antall sider: 66

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018

Sammendrag

Utdrag: Årøyelva er kjent for å være en god lakseelv med en betydelig andel storvokst laks, og har status som nasjonalt laksevassdrag. For å øke kunnskapsstatusen om laksebestanden og effekten av vassdragsreguleringene i vassdraget har det blitt utført fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget i perioden 2014 – 2018. Undersøkelsene omfatter drivtellinger av gytefisk, ungfiskregistreringer, habitatkartlegging og genetiske undersøkelser av laksebestanden for å undersøke påvirkning av kultivering. Ved drivtellinger i Årøyelva utført om høsten i årene 2014 – 2018 har det blitt registrert fra 334-399 laks. I tillegg har det blitt registrert fra 12-81 sjøaure og fra 1-21 rømte oppdrettslaks. Gytebestanden av laks har i alle årene vært dominert av mellomlaks og storlaks, der andelene storlaks (dvs. > 7 kg) har utgjort fra 45-56 % av gytebestanden. Innslaget av kultivert (fettfinnklippet) laks i gytebestanden har variert mellom 31-63 %. Gytebestanden av laks kan karakteriseres som svært god, og har vært om lag 10 ganger høyere enn det oppgitte gytebestandsmålet. Sjøaurebestanden kan imidlertid karakteriseres som fåtallig og svak.

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sten Karlsson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingerid Julie Hagen Arnesen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingerid Julie Hagen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA akvatisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning

Tore Wiers

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eirik Normann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »