Cristin-resultat-ID: 1790396
Sist endret: 3. februar 2020, 16:05
Resultat
Rapport
2019

Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – STATUS - 2018. (1/2019)

Bidragsytere:
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke og
 • Corine Davids

Utgiver/serie

Utgiver

Norut

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 85
ISBN: 978-82-7492-421-5

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – STATUS - 2018. (1/2019)

Bidragsytere

Bernt Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Hans Tømmervik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA Tromsø ved Norsk institutt for naturforskning
Aktiv cristin-person

Jarle Werner Bjerke

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jarle W. Bjerke
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA Tromsø ved Norsk institutt for naturforskning

Corine Davids

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4