Cristin-resultat-ID: 1791234
Sist endret: 26. februar 2020, 12:46
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Relasjoner og språk. Psykodynamisk fortolkning av språkets rolle i relasjonsdannelse som bidrag til å forstå grunnlaget for Adult Attachment Interview (AAI)

Bidragsytere:
 • Kari Halstensen
 • Leif Gunnar Engedal
 • Helle Myrvik
 • Sigrid Helene Kjørven Haug
 • Arne Austad
 • Magdalene Thomassen
 • mfl.

Tidsskrift

Matrix
ISSN 0109-646X
e-ISSN 2387-600X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Publisert online: 2019
Volum: 35
Hefte: 2
Sider: 4 - 37

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Relasjoner og språk. Psykodynamisk fortolkning av språkets rolle i relasjonsdannelse som bidrag til å forstå grunnlaget for Adult Attachment Interview (AAI)

Tittel

Relations and Language

Sammendrag

This paper discusses the role of language in the processes that initiate and develop mental representations of relationships. The study starts with a critical comparison of two existing theories selected from the field of relational psychoanalysis, aiming to discuss and assess the interaction between developing language and relational experience. The findings from this hermeneutic analysis are then applied in an attempt to explain why verbal behavior can be used to assess the mental representations of relationships as they are expressed in the Adult Attachment Interview. The two theories chosen from the field of relational psychoanalysis are the works of Stephen Mitchell and Daniel Stern, respectively. The contributions from each of them turned out to be compatible with attachment theory and thereby summed up to some tentative voicing of the silent domain of language development in attachment theory.

Bidragsytere

Kari Halstensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Modum Bad

Leif Gunnar Engedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Helle Myrvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Modum Bad

Sigrid Helene Kjørven Haug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Div Lillehammer ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Arne Austad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Psykisk helsevern og rusbehandling – klinikk ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »