Cristin-resultat-ID: 1809603
Sist endret: 17. februar 2021, 10:41
Resultat
Kronikk
2020

Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov

Bidragsytere:
 • Stein Olav Skrøvseth
 • Margunn Aanestad
 • Frode Strisland og
 • Per Ingvar Olsen

Tidsskrift

Dagens medisin
ISSN 1501-4290
e-ISSN 1501-4304
NVI-nivå 0

Om resultatet

Kronikk
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov

Sammendrag

Stortinget skal nå ta stilling til ny e-helselov. Lovforslaget høstet mye kritikk i høringsrunden, men fremmes så godt som uendret. Vi mener at forslaget er mangelfullt på flere måter og bør forbedres før loven vedtas.

Bidragsytere

Stein Olav Skrøvseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Margunn Aanestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder

Frode Strisland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smart Sensor Systems ved SINTEF AS

Per Ingvar Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for fremtidig helse ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
1 - 4 av 4