Cristin-resultat-ID: 1815909
Sist endret: 17. juni 2020, 10:12
Resultat
Rapport
2020

Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft

Bidragsytere:
 • Hege Westskog
 • Astrid Arnslett
 • Nina Solberg
 • Marianne Aasen
 • Tom Erik Julsrud og
 • Karina Standal

Utgiver/serie

Utgiver

CICERO Senter for klimaforskning

Serie

CICERO Report

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Volum: 2020
Hefte: 04
Antall sider: 22

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsøkonomi
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft

Sammendrag

ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når det gjelder organisering av delingsordning og hvordan deling er koblet til annet forbruk. Prosjektet baseres på spesifikke casestudier som ble valgt og gjennomført i samarbeid med ulike samfunnsaktører som jobber med delingsløsninger. I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse om deling i Norges befolkning. Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet og gir til slutt anbefalinger basert på prosjektresultatene for samfunnsaktørers og da spesielt kommuner som ønsker å initiere og utvikle nye delingsløsninger

Bidragsytere

Hege Westskog

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning

Astrid Arnslett

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning

Nina Solberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Marianne Aasen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning
Aktiv cristin-person

Tom Erik Julsrud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »