Cristin-resultat-ID: 1834967
Sist endret: 29. september 2020, 14:35
Resultat
Rapport
2020

Nye muligheter for næringsutvikling i Trondheimsregionen

Bidragsytere:
 • Karl Andreas Almås og
 • Ulf Johansen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
ISBN: 978-82-14-06554-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye muligheter for næringsutvikling i Trondheimsregionen

Sammendrag

Som et bidrag til utviklingen av ny "Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen" er 24 ulike verdikjeder blitt vurdert ut fra Trondheimsregionens muligheter til å utvikle disse. Arbeidet har tatt utgangspunkt i rapporten "Nye muligheter for verdiskaping i Norge" utgitt av SINTEF sommeren 2019. Det er i vurderingene tatt utgangspunkt i markedsmuligheter, regionale fortrinn (bedriftsstruktur, kompetanse i SINTEF og NTNU) og investeringsbehov. Følgende verdikjeder ble etter analyse av SINTEF og arrangert workshop med deltagelse fra regionens kommuner prioritert: • Bioressurser: Ny industri basert på nasjonale bioressurser • Transport: Autonom shipping som industriell satsing • Energi: Norges rolle i en global verdikjede av batterier Gjennom et samarbeid mellom næringslivet og kompetansemiljøene kan det for hvert av disse områdene utvikling regionale handlings/forretningsplaner som kan inngå i en fremtidig regional næringsplan.

Bidragsytere

Karl Andreas Almås

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Ulf Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean
1 - 2 av 2