Cristin-resultat-ID: 1844865
Sist endret: 4. november 2020, 12:29
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2020

Samarbeid for gjenbruk av mineraler

Bidragsytere:
  • Berit Skorstad

Om resultatet

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samarbeid for gjenbruk av mineraler

Sammendrag

Nord universitet har fått godkjent et samarbeidsprosjekt for å finne bedre måter å gjenvinne metaller og mineraler i vanlige husholdninger. Professor og prosjektleder Berit Skorstad ved Nord universitet har fått «Urban-Mining»-prosjektet godkjent av Norges forskningsråd. Kostnadsrammen er på 14 millioner kroner. Med seg i samarbeidsprosjektet har hun miljødirektoratet, Sintef, Norsirk, Bodø og Namsos kommune, Lofoten- og Midtre Namdal avfallsselskap, Nordlandsforskning og Iris. – I dag har vi et godt system for å ta vare på matavfall, papir, plast, og til og med biler. I prosjektet vil vi prøve å finne det av brukte mineraler i private husholdninger, i forretninger, bygg og anlegg og kommuner som kan og bør bli resirkulert. – Bare tenk på hva du har av for eksempel gamle pcer og mobiltelefoner liggende hjemme i skuffen, sier prosjektleder Berit Skorstad. De tre avfallsselskapene som er med, er plukket ut med bakgrunn i at de fungerer veldig godt i gjenvinningssammenheng. Iris er med i mange forskjellige prosjekter, og mener at «Urban-Mining» er et spennende prosjekt. – Prosjektet er veldig interessant for oss. Å ta vare på råvarene er helt nødvendig. Alle ressursene som ligger der ute bør hentes inn i resirkuleringssirkelen, sier daglig leder for Iris produksjon, Harald Østbø. Berit Skorstad er veldig godt fornøyd med at prosjektet er godkjent. Av den totale kostnadsrammen på 14 millioner har Nord universitet søkt støtte for 10 millioner. Hun regner med at det hele starter bare noen uker inn i 2020. – Kick-off for prosjektet blir nok i februar 2020, og det er ment å vare ut 2023. I februar vil vi samle alle partene. Da skal vi fordele oppgavene og snakke nærmere om hva vi håper det skal munne ut i. – En ting er sikkert, og det er at vi kommer til å involvere brukerne i alle ting, sier hun.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Berit Skorstad

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 1 av 1