Cristin-resultat-ID: 1853971
Sist endret: 18. februar 2021, 08:22
Resultat
Rapport
2020

Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport - 2020:01294 A

Bidragsytere:
 • Trine Thorvaldsen
 • Cecilie Salomonsen
 • Jørgen Vollstad
 • Signe Meling og
 • Bendik Toldnes

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 36
ISBN: 978-82-14-06446-9
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Marin og maritim teknologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport - 2020:01294 A

Sammendrag

Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant fiskere som er alene om bord. Prosjektet har også vist at eksisterende løsninger for nødstopp ikke utviklet for bruk på fiskefartøy, og at løsninger for automatisk varsling ved over bord ulykker som dekker behovene som er avdekket i dette prosjektet, ikke finnes på markedet i dag. Forutsetning for nye løsninger er at yrkesfiskere vurderer de som hensiktsmessige, brukervennlige, godt utprøvd og pålitelige. En teknologisk løsning for varsling bør standardiseres og godkjennes, og det må være en døgnåpen mottaker av varsel fra fiskefartøy. Dokumenter, intervju med fiskere og erfaringer fra relevante aktører er lagt til grunn for anbefalinger til hvordan løsninger for nødstopp og varsling bør utformes. Anbefalingene er presentert som to kravspesifikasjoner, en for nødstopp og en for varsling.

Bidragsytere

Trine Thorvaldsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Cecilie Salomonsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Jørgen Vollstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Signe Meling

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Bendik Toldnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 5